Wanneer kunt u uw order bij ons annuleren?

Het is belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken om het Coronavirus en te voorkomen dat door evenementen het virus zich verder kan verspreiden. Als event supplier krijgen wij op dit moment veel vragen omtrent het annuleren van orders en welke regels wij hierin hanteren ivm het Coronavirus.

Er is door het rijk en veiligheidsregio een hulpmiddel beschikbaar gesteld  ‘COVID-19 (bestuurlijk) afwegingskader evenementen’ voor publieksevenementen om te beslissen of een publieksevenement geannuleerd moet worden.

De afweging en het besluit vereist lokaal maatwerk, waarbij ook rekening wordt gehouden met (landelijke) impact. Ook kan het afwegingskader organisatoren ondersteunen in het bepalen van de risico’s en/of de benodigde maatregelen.

Zolang er door de overheid geen verbod op een event wordt opgelegd, hanteren wij ons beleid met betrekking tot het annulering van een order. Uiteraard blijven wij als bedrijf ook alle ontwikkelingen op de voet volgen en zullen op deze pagina eventuele updates plaatsen.  Mocht u nog vragen hebben omtrent uw order, dan kunt u contact opnemen via whatsapp: 0548-542232.